รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET) ประจำศูนย์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET) ประจำศูนย์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

เอกสารแนบ

ใบสมัคร USO