ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (USO NET)
ประจำศูนย์โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา